FAQ Náhradné plnenie

Úvod FAQ Náhradné plnenie

Najčastejšie otázky.

 

Pre tých ktorý chcú o náhradnom plnení vedieť viac, máme niekoľko rozširujúcich informácií a odpovedí na najčastejšie otázky.


 

1 – od akého počtu zamestnancov sa ma týka povinnosť zamestnávať zdravotne postihnuté osoby ?

 

Základný počet zamstnancov, pri ktorom sa Vás to týka je 20. To znamená, že keď dosiahnete 20 zamestnancov máte mať 1 zamestnanca zo zdravotným postihnutím. Pokiaľ pre takého neviete vytvoriť pracovnú pozíciu zaplatíte základný odvod, alebo využijete náhradné plnenie.

 

2 – keď máme viacej zamestnancov, ako vypočítame našu povinnosť ?

 

                Počíta sa ako 3,2% z celkového počtu zamestnancov, pričo číslo sa zaokrúhľuje matematicky.

Napríklad mám 90 zamestnancov x 3,2% = 2,88. Mal by som zamestnávať 2,88 teda 3 pracovníkov zo zdravotným postihnutím.

 

3 – Mal by som zamestnávať 3 ľudí zo ZPS, ale zamestnávam iba jedného.

 

                V tom prípade, máte opäť na výber. Buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

 

4 – Ako sa stanovuje výška poplatku za nezamestnávanie osôb zo ZPS a výška náhradného plnenia ?

 

                Tieto sumy sa každoročne menia, nakoľko vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúce obdobie. Najlepšie je presvedčiť sa o aktuálnej výške na príslušnom UPSVaR, alebo aj na našich stránkach, kde ich zverejnujeme.

Pre rok 2018 je výška poplatku: 1125.- Eur a objem nákupu v Chránenej dielni pokiaľ pracovisko výrobky zhotovuje: 1000.- Eur (bez DPH)

 

5 – Prečo niektoré dielne dávajú do náhradného plnenia 100% z fakturovanej sumy a iné 10% ?

 

                Záleží na tom, či dielňa výrobok zhotovuje, alebo ho len obchoduje. V prípade, že dochádza k zhotoveniu výrobku v dielni – môže vystaviť potvrdenie na celú sumu výrobku.

 

6 – Aké sú najčastejšie chyby pre ktoré nemusí UPSVaR uznať potvdenie ?

 

                Treba si dať pozor, aby už na objednávke bolo jasne napísané, že sa robí za účelom vystavenia náhradného plnenia. Pokiaľ chcete aby Vám bolo uznaných 100% mal by štatút chránenej dielne obsahovať výrobu sortimentu ktorý objednávate. (pokiaľ je dielňa zriadená na výrobu koženej obuvy, nemala by Vám vystaviť 100% náhradné plnenie napríklad na firemné pohľadnice)


Zaujíma Vás niečo iné ?

Napíšte nám - radi odpovieme.

 

OTÁZKA
Zanechajte nám email na ktorý Vám odpovieme.

znakov do konca.
Napíšte nám odkaz.
antiSpam [nový kód]